Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Op zoek naar het pluriversum

Kunstenaar/onderzoeker Sophie Krier en ontwerper/redacteur Erik Wong hebben het boek Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds (Duke University Press, 2018) als leidraad voor hun zoektocht gekozen. Lees meer in Achtergrond.

Het pluriversum is geen utopie, het is er en je kunt het zien als je met een radicaal andere blik kijkt naar de verhouding tussen mens, alle andere levende wezens en de leefwereld die ze delen – planeet aarde – kijkt. Wat zijn de consequenties van deze pluriversele blik?

Deze zoektocht kreeg allereerst vorm in de Reizende Academie, waarin met lokale en in Nederland gevestigde ontwerpers/collectieven op diverse plekken in Europa onderzocht wordt hoe formele en informele vormen van kennisontwikkeling elkaar kunnen versterken bij het aangaan van maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. Deze plekken zijn İstanbul, Berlijn, Isle of Mull, Casablanca en Asturias. De ervaringen en inzichten opgedaan tijdens de Reizende Academie leidden tot een serie warming-up talks, radiogesprekken op de diverse locaties en de tentoonstelling Op zoek naar het Pluriversum die vanaf 22 april 2022 te zien is in Gallery 2. Lees meer in Tentoonstelling

Via dit webmagazine, de podcasts en instagram, wordt de opgedane kennis ontsloten en gedeeld met een lokaal en online publiek. 

Essay

Naast kijken en luisteren kun je ook lezen. Hier een fijne introductie tot het pluriversum van Dirk van Weelden.