Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De Reizende Academie verkent op verschillende plekken in en aan de randen van Europa, met lokale en in Nederland gevestigde ontwerpers, hoe formele en informele vormen van kennisontwikkeling elkaar kunnen versterken bij het aangaan van maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. De ambassades in de betreffende landen zijn hierin belangrijke partners.

De afgelopen jaren is het besef gerezen dat internationalisering gebaat is bij onderlinge uitwisseling, meer nog dan bij – de vaak – eenzijdige en persoonsgebonden representatie of export van kennis. Het belang van uitwisseling tussen ontwerpers van binnen en buiten Nederland is door het veelal, mondiale karakter van maatschappelijke vraagstukken ook alleen maar toegenomen. En het belang van netwerken voor een dergelijke uitwisseling kan daarbij moeilijk overschat worden. Dat is dan ook de reden voor Het Nieuwe Instituut om een nieuw initiatief voor het streven naar internationalisering te starten in samenwerking met de Nederlandse ambassades en consulaten: De Reizende Academie.

De Reizende Academie benut de bestaande infrastructuur van ambassades en consulaten als een fijnmazig netwerk voorbij nationale grenzen. Dit netwerk vormt het startpunt om informele en formele structuren zowel lokaal als regionaal en internationaal aan elkaar te verbinden via de uitwisseling van kennis, onderzoek en ervaring tussen ontwerpers. Nadrukkelijk kiest Het Nieuwe Instituut ervoor om naast de kennis die ontwikkeld wordt binnen universiteiten en academies, ook relevante kennis op te zoeken die geproduceerd wordt in informele, ondergrondse of radicale contexten. Dat gebeurt niet alleen door experts, maar ook door amateurs; niet alleen door ontwerpers met een reguliere opleiding, maar ook door ontwerpers zonder opleiding; niet alleen door mensen, maar ook ‘door’ niet-mensen zoals planten, dingen en kunstmatige intelligentie.

Voor de vormgeving en redactie van de eerste vijf etappes van de Reizende Academie heeft het instituut kunstenaar/onderzoeker Sophie Krier en ontwerper/redacteur Erik Wong uitgenodigd. Zij hebben een inhoudelijk perspectief geïntroduceerd (In Search of the Pluriverse) en hanteren een specifieke manier van werken voor de uitwisseling van kennis op locatie (Vertical Field Trip) en online (Making Radio podcast).

De fysieke infrastructuur van de posten en hun lokale netwerken worden door deze Reizende Academie aangevuld en versterkt met digitale netwerken via het gebruik van radio, dit webmagazine en sociale media (instagram).

In Search of the Pluriverse

Wong & Krier kiezen voor een inhoudelijk perspectief dat aansluit bij het gedachtegoed van Arturo Escobar dat hij beschrijft in Designs for the Pluriverse. Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds (University Press, 2018). Voor de uitwisseling van kennis en ervaring benutten ze het format van de ‘vertical field trip’ (vernoemd naar de School of Verticality, het doorlopende artistieke onderzoek van Sophie Krier) om gezamenlijk een plek en een vraagstuk in de diepte te verkennen; en Making Radio, een podcast waarbij het gesprek gevoed wordt door de field trip.

De Pluriverse kan gelezen worden als een wereld die ruimte maakt voor een verscheidenheid aan werelden, waarin niet één perspectief dominant is. De vraag die centraal staat in de eerste vijf edities is dan ook hoe ontwerp bij kan dragen aan de transitie naar deze meerstemmige wereld, naar ‘een toekomst die toekomsten mogelijk maakt’. In Search of the Pluriverse is de titel van deze eerste invulling van de Reizende Academie die uit vijf etappes zal bestaan.

Deze vijf etappes vinden plaats in drie stedelijke gebieden: İstanbul, Berlijn en Casablanca (vaak gezien als poorten richting en vanuit Centraal Azië, Noord Afrika en het oude Europa) en twee rurale gebieden: Isle of Mull en Asturias (als plekken voor een autarkisch leven en informeel leren).

Ieder gesprek en ontmoeting binnen de Reizende Academie bouwt voort op de vorige in een poging om een open curriculum op te bouwen dat verschillende soorten kennis, manieren van leven en plekken met elkaar verbindt. In het licht van de Covid-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande reisrestricties, verlengen Wong&Krier hun Warming Up for the Pluriverse podcasts. Aan de hand van Escobar’s Designs for the Pluriverse zullen ze vier urgente thema’s uit het boek onderzoeken in gesprek met verschillende internationale gasten. Elk gesprek is verbonden met een specifieke quote, pagina of hoofdstuk uit het boek, waarmee de podcast luisteraars niet alleen voorbereidt op de aankomende reizen, maar ook aanzet tot het lezen van dit boek.

Browse, tune in, follow.